*केंद्र व राज्य शासनाच्या जिल्ह्यातील प्रकल्पांची सद्य:स्थितीदर्शक माहिती सादर करण्याचे पालकमंत्री आदिती तटकरे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश*अलिबाग,जि.रायगड,दि.19 :- रायगड जिल्हयामध्ये सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत अनेक उपक्रम , योजना व उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी संबंधित विभागामार्फत सुरु असलेल्या प्रकल्पांची सद्य:स्थिती , अंमलबजावणीमधील अडचणी व अनुषंगिक बाबींची माहिती संबंधित विभागप्रमुखांनी राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री रायगड यांच्या कार्यालयास तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
या संपूर्ण कार्यवाहीसाठी पालकमंत्री कु.तटकरे यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व जिल्हास्तरीय विभागप्रमुखांची बैठक घ्यावी, “केंद्र व राज्यशासनामार्फत सुरु असलेल्या प्रकल्पांची सद्य:स्थिती, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी व अनुषंगिक बाबींची विभागनिहाय माहिती " विभागप्रमुखांकडून दरमहा प्राप्त करून घ्यावी व त्याची प्रत राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री रायगड यांच्या कार्यालयास सादर करावी, विभागप्रमुखांनी या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना वेळोवेळी कराव्यात, प्रकल्पाच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी व समन्वयासाठी त्याचा अहवाल दर पंधरवडयामध्ये प्रत्येक सोमवारी राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री रायगड कार्यालयास सादर करावा, तसेच जिल्हयातील पालकमंत्री दौऱ्याच्या वेळी याबाबत वेळोवेळी अवगतही करावे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामकाजाच्या समन्वयासाठी स्वतंत्र “ उपजिल्हाधिकारी ” यांची नियुक्ती करावी व सर्व विभागप्रमुखांसाठी सविस्तर परिपत्रक निर्गमित करावे,असेही निर्देश दिले आहेत.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area